אנא סובבו את הטלפון שלכם.

יצירת
קשר

לקבוצת
הפייסבוק

רישום
לניוזלטר

[adning id="57105"]

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה ביום 7 בפברואר2021

פארמה ליין בע"מ ("החברה", "אנחנו", "אנו") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירותיה ולכן מפרסמת מדיניות פרטיות זו ("המדיניות" או "מדיניות הפרטיות"). מדיניות הפרטיות מתארת את האופן שבו אנו אוספים מידע אישי בעת השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו, www.pharmaline.co.il ("האתר"), ובשירותים אחרים שלנו (יחד עם האתר, "שירותי החברה" או "השירותים"), וכיצד אנו משתמשים במידע זה; על כן מומלץ לקרוא בעיון את מדיניות פרטיות זו.

לתשומת ליבך, החברה מיישמת באתר מערכת ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למידע, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר (כהגדרתם להלן) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, מעת לעת, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות. התאריך האחרון לעדכון תנאי מדיניות הפרטיות מופיע בראשם. החברה מציעה לך מעת לעת לשוב ולבדוק את מדיניות הפרטיות, שכן שינויים שיחולו (אם יחולו) ייכנסו לתוקף במועד פרסומם מבלי שהחברה תידרש למסור לך הודעה כלשהי בגין שינויים.

במדיניות זו, המונח "מידע אישי" מתייחס למידע שמזוהה עם המשתמש או שניתן לזהות על ידו משתמש.

1.      סוג המידע אשר נאסף ומטרת איסופו

במהלך מתן שירותי החברה, הכוללים בין היתר אספקת ניוזלטר, עדכוני רישום, וובינרים ודומה ("שירותי החברה"), החברה אוספת ומקבלת מידע אישי מסוים ביחס למשתמשים בשירותי החברה (או למבקרים באתר ("משתמשים"), כמתואר דלהלן, ומשתמשת במידע זה כמתואר בסעיף 1 זה וסעיף 2 מטה. מובהר בזאת כי לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לחברה מידע אישי ו/או כל מידע אחר; אך אם לא יסופק לחברה מידע כזה ייתכן שלא נוכל לספק לך את השירותים או חלק מהם. בנוסף, בעת ביקורך באתר, ייתכן שמידע על אודותיך ייאסף באופן אוטומטי. אם אינך מסכים לכך שהחברה תאסוף על אודותיך מידע כמפורט להלן, הינך מתבקש שלא להשתמש בשירותי החברה, להודיע לחברה על הסרתך מרשימת הדיוור (ככל וזהו אינך ביקורך הראשון באתר החברה), וכן, עליך להמנע מלהשתמש באתר זה.

מידע המסופק על-ידי המשתמש:

·        רישום לאתר. בעת הרשמתך לאתר ולשירותי החברה, ייתכן שיהיה עליך לספק מידע אישי על אודותיך, לרבות: שם פרטי, שם משפחה, מייל, נייד, מספר רישיון, סיסמא, סיווג מקצועי, כתובת וטלפון. אנו משתמשים במידע זה כדי להעניק לך את שירותי החברה ולשפר את חוויית המשתמש שלך;  אם אינך מעוניין לקבל את שירותי החברה, אזי תוכל בכל עת להסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות לחיצת כפתור "הסרה משירותי החברה" או ע"י שליחת בקשה בדוא"ל לכתובת: [email protected].

 

·        רישום לסמינריונים מקוונים ("וובינר"). בעת הרשמתך לוובינרים שלנו, או לכל פעילות אחרת אשר החברה מספקת, יתכן ויהיה עליך לספק את פרטי החברה שלך, שם פרטי, שם משפחה, מייל, נייד, מספר רישיון, סיסמא, סיווג מקצועי, כתובת, טלפון ומקום עבודה. אנו משתמשים במידע זה כדי לרשום אותך, בין אם לוובינר או לכל פעילות אחרת, או על מנת לזהות אותך כבעל אישור להשתתף באיזה מן הפעילויות הניתנות במסגרת שירותי החברה ואשר נרשמת אליהן.

 

·        בקשות לעזרת החברה במציאת מקום עבודה. החברה מספקת, בין היתר, אפשרות לפרסום באתר החברה באמצעות לוח מודעות ייעודי, מודעות דרושים ו/או חיפוש עבודה. השימוש בלוח המודעות כאמור כרוך בתשלום, ובמסגרת השימוש בו ייתכן ותידרש למסור מספר פרטים מזהים על אודותיך, כגון שם מלא, מספר זהות, כתובת, דוא"ל ומספר טלפון.

 

·        יצירת קשר. אם תפנה אלינו, לרבות באמצעות טופס "צור קשר" המופיע באתר, או ע"י שליחת דוא"ל או בכל דרך אחרת, יתכן שתתבקש למסור מספר פרטים מזהים על אודותיך כגון, שם מלא, מספר זהות, כתובת, דוא"ל ומספר טלפון. החברה תעשה שימוש בפרטים אלה וכן כל מידע אחר שתמסור אלינו בפניה כזו לצורך מענה לפנייתך, לרבות שחזור סיסמא.

 

מידע שנאסף באופן אוטומטי:

בעת השימוש באתר ובשירותי החברה, נאסף מידע מסוים באופן אוטומטי, לרבות, מידע לגבי השימוש באתר, מידע טכני לגבי המכשיר שלך, ועוד מידע לגבי מיקומך ואת כתובת ה-IP שלך. המידע ישמש, בין היתר, לצרכים אנליטיים, למטרות שיווקיות או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים )כמפורט להלן(, וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא מזהה אותך בשמך או בפרטי זהותך,  תיקון תקלות ותמיכה טכנית, איתור ומניעת שימוש מפר, ניהול האתר וכל מטרה אחרת שנועדה לשפר את פעילות האתר ואת השירותים המוצעים באתר.

 

אנו אוספים מידע כזה באמצעות טכנולוגיות כגון קבצי "Cookies" וטכנולוגיות אחרות (כגון קבצי Web Beacons, Pixels ועוד) וכן שירותים שמשתמשים בטכנולוגיות אלו. קובץ Cookie הוא קובץ קטן המכיל מחרוזת תווים, הנשלח אל המכשיר שלך כאשר אתה מבקר באתר מסוים. כאשר תבקר שוב באתר, קובץ ה-Cookie יאפשר לאתר לזהות את הדפדפן שלך ומידע אחר לגביך.  חלק מהדפדפנים מאפשרים לחסום או למחוק Cookies על ידי שינוי ההגדרות הדפדפן. ידוע לך כי ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים או חוויית השימוש שלך בשירותים תהא מוגבלת במידה ותחסום או תמחק את העוגיות.

החברה עשויה לעשות שימוש בשירות Google Analytics על מנת לקבל מידע על אופן השימוש של המשתמש באתר לרבות, מתי ובאיזו תדירות המשתמש מבקר באתר, לאילו דפים וחלקים של האתר המשתמש נכנס, מערכת ההפעלה של המשתמש, סוג הדפדפן, רוזולציית המסך של מכשיר המשתמש, יכולת העיבוד של צבע המסך, באילו אתרים ואפליקציות המשתמש נכנס לפני הכניסה לאתר, מיקום המכשיר, כתובת IP, סוגי המכשיר הסלולרי באמצעותו התבצעה כניסה לאתר, והפעולות שנעשו ע"י המשתמש באתר. אנחנו לא מצרפים מידע שנאסף בGoogle Analytics עם מידע אישי אחר. עם זאת, Google עשויה לצרף את המידע שנאסף בGoogle Analytics עם מידע   אחר שנאסף עליך אם אישרת את “Ads Personalization” (פרסומות מותאמות אישית) כחלק מ”Google Signals. השימוש בGoogle Analytics כפוף לתנאי השימוש: http://www.google.com/analytics/terms/us.html, ומדיניות הפרטיות של Google: http://www.google.com/policies/privacy. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה-opt-out הנוכחיים של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

2.      מטרות השימוש במידע

בנוסף לאמור לעיל, המידע שנאסף ישמש את החברה לשם המטרות הבאות:

·        כדי לאפשר לך לעשות שימוש באתר ולספק לך את שירותי החברה;

·        לשם אישור הזהות שלך, עמידתך בדרישות תקנות הרוקחים והוראות משרד הבריאות והתאמת השירותים אשר בהם אתה מעוניין להעדפותיך; 

·        תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת שירותי החברה וכן מוצרים ושירותים אחרים שלנו;

·        למטרה שלשמה סיפקת לנו את הפרטים שלך (לדוגמה: אם פנית אלינו בבקשה או שאלה, ושיתפת עמנו את שמך ופרטי הקשר שלך, נשתמש במידע אישי זה כדי לענות על הפניה שלך) ולכל מטרה שבקשר אליה אישרת את השימוש במידע האישי לגביך;

·        בכדי ליצור עמך קשר בנוגע לשירותים, למוצרים, לחשבון המשתמש ולעניינים הקשורים לשירותי החברה;

·        איתור ומניעה של וירוסים, שימושים אסורים באתר ובשירותי החברה, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש או כל דין;

·        לצורך ניתוח ובקרת מידע באתר ובשירותים;

·        לשם תפעולם התקין של שירותי החברה וכן פתרון תקלות;

·        לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו.

 

3.      מסירת מידע לצדדים שלישים

 

החברה אינה מאפשרת גישה למידע לצדדים שלישיים, פרט לגישה מוגבלת בלבד,  ולצרכים האופרטיביים של האתר והחברה כגון:

·        צדדים שלישיים המסיעים לנו במתן השירותים השונים ותפעול האתר, לרבות ספקי ענן, יועצי פרסום ומדיה, ספקי שירות וכדומה;

·        לפי כל צו שיפוטי או הוראת חוק שאנו סבורים שרלוונטי או חל;

·        לגורמי אכיפת חוק או גורמים אחרים בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

·        אם תפר את תנאי השימוש באתר ובשירותי החברה ו/או תבצע פעולות שבניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

·        ליועצים משפטיים, עורכי דין, בתי משפט וגורמים רלוונטיים אחרים במקרה של התייעצות משפטית, מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לביננו ולבין כל צד שלישי אחר, יישוב סכסוך, הגנה מפני תביעה או אכיפת זכויותינו;

·        בכל מקרה בו נתת את הסכמתך או ביקשת שמידע אישי לגביך יועבר לצד שלישי, כגון במסגרת שירותי חיפוש עבודה הניתנים על ידי החברה.

·        במקרה שהחברה או חלק מהחברה או נכסיה ימכרו לצד שלישי, החברה תעבור מיזוג, פשיטת רגל או בכל מקרה דומה (וכן כל תהליך או בדיקה שתעשה בנוגע להתכנות מקרים אלה), החברה תעביר מידע האישי לרוכש, רוכש פוטנציאלי, צד שלישי נשוא המיזוג, צד שלישי של מיזוג פוטנציאלי, או ליועצים ונותני שירות של הנ"ל.

·        לגופים הקשורים אלינו, כגון חברות בת או אם, שנותנים לנו שירותים או עוזרים לנו בעיבוד או שימוש במידע.

 

4.      מידע אנונימי

 

אנו עשויים להשתמש, לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע אנונימי (כפי שמוגדר בהמשך) אודות השימוש באתר ובשירותי החברה  וכל מידע אנונימי אחר לכל מטרה, לרבות, אך למוגבל לשפר את האתר והשירותים שלנו. "מידע אנונימי" הינו מידע שלא מזהה משתמשים באופן אישי ואינו יכול, באמצעות מאמצים סבירים, להיקשר למשתמש או לזהות אותו באיזה אופן, גם אם הוא היה מקושר למשתמש בעת איסוף המידע. [

 

5.      זכויות המשתמש

 

חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, מאפשר לך, באמצעות פניה בכתב לחברה באימייל לכתובת, [email protected], לבקש לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של החברה, לתקנו, למחקו, להימחק מרשימת הדיוור או לוודא כי פרטיך המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים. עם זאת, מובהר כי מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה, עפ"י חוק.

6.      קטינים

 

האתר ושירותי החברה מיועדים לשימוש עבור בגיר מעל גיל 18, ואינם מיועדים לקטינים. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע רגיש מקטין או מידע מילד שטרם מלאו לו 18, החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה.

 

7.      אתרים ולינקים של צד ג'

 

לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, האתר עשוי להציע קישורים והפניות לאתרי אינטרנט של צד ג'. החברה אינה אחראית לאיסוף, שמירה והעברת המידע באתרים אלה, וכל כניסה אליהם היא באחריותך בלבד. החברה ממליצה לך לקרוא את מדיניות הפרטיות של צדדי ג' אלו בכדי לדעת כיצד המידע האישי שלך יטופל.

 

8.      יצירת קשר

 

ניתן לפנות לחברה לשם קבלת מידע בנוגע למידע האישי שנאסף לגביך באתר ובשירותי החברה ו/או כל שאלה או בקשה בנוגע למידע אישי אודותיך בדוא"ל: [email protected].

 

נגישות

אישור הרשמה

תודה על הרשמתך

ברגעים אלה נשלח אליכם מייל אישור הרשמה. להפעלת חשבונך באתר, יש ללחוץ על קישור זה.

הנתונים שסיפקת במהלך הרישום נבדקים כעת מול מאגר רישוי המקצועות הרפואיים במשרד הבריאות. בתום הבדיקה תתקבל הודעה בהתאם.

כניסה לאזור מוגבל

תוכן זה ניתן להצגה
לאנשי / נשות
צוות מקצועי בלבד

לכניסה למערכת:

עדיין לא נרשמת? להרשמה לאתר

,אם הינכם עובדי מקצועות הבריאות
.עדכנו זאת בחשבונכם האישי

אם לדעתך נפלה טעות, ניתן ליצור קשר עם צוות האתר דרך עמוד יצירת הקשר

כניסת משתמשים רשומים

עדיין לא נרשמת? להרשמה לאתר

או

בלחיצה על כניסה אני מאשר\ת את הסכמתי לתנאי האתר ולהסכם הפרטיות