29.08.2013

 

רוקח/ת נכבד/ה 

 

חברת GSK מודיעה על עדכוני הרשום לתכשירים:

 

Votrient 200 mg, 400 mg film-coated tablets

 

הודעת החברה >>

 

לעלון לרופא >>

 

 לעלון לצרכן >>

 

 

 

בברכה,

 

GSK בע"מ

 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©