מרס 2013


רוקח/ת נכבד/ה 
 

הודעת חברת אבוט מעבדות רפואיות בע"מ לתכשיר

 

Humira 40mg


 

הודעה על התוויות חדשות >>

 

הודעה על עדכון עלונים >>

 

עלון לרופא >>

 

עלון לצרכן תמיסה להזרקה במזרק מוכן מראש >>

 

עלון לצרכן תמיסה להזרקה בבקבוקון לשימוש חד פעמי >>

 

עלון לצרכן תמיסה להזרקה בעט מוכן להזרקה >>

 

 

 

 

 בברכה,

 

אורית פוקס

רוקחת ממונה

 
כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©