פברואר 2013

 

רוקח/ת נכבד/ה 

 

חברת פייזר מבקשת להודיע על עדכון בעלון לצרכן של

 

Aricept 5mg and 10mg film-coated tablets 

  

להודעת החברה >>

  

לעלון לצרכן >>

 

בברכה,

 

אורטל עבודי

רוקחת ממונה

פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ

 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©