ינואר 2013


רוקח/ת נכבד/ה 
 

אבוט מעבדות רפואיות בע"מ מודיעה כי העלון לצרכן והעלון לרופא

 

של התכשירים הבאים עודכנו

 

Kaletra Oral Solution


Kaletra 200mg/50mg Tablets


Kaletra 100mg/25mg Tablets  


לעדכון החברה >>

 

לעלון לרופא >>

 

לעלון לצרכן >>

 

 

בברכה,

 

אורית פוקס

רוקחת ממונה

 
כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©