אפריל 2012

 

רוקח/ת נכבד/ה 

 

אנחנו מתכבדים להודיעך על עדכונים בעלונים לתכשיר: 

Sutent Capsules


להודעת החברה >>

 

לעלון לרופא >>

לעלון לצרכן >> 


בכבוד רב,

 

ענת גולדבוים

רוקחת ממונה

פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ

 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©