ינואר 2012 

רוקח/ת נכבד/ה 
 
עדכון חברת באייר ישראל לתכשיר:

Aspirin-Cardio
 
להודעת החברה >>

לעלון לצרכן >>
 

בברכה,

 

אילה שניידר הנדלסמן

רוקחת ממונה

באייר ישראל בע"מ

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©