אוקטובר 2011

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 


מעבדות רפא בע"מ מבקשת לעדכן על:

 

 

אוסיקונטין טבליות - פורמולציה חדשה

 

להודעת החברה >>

 

לעלון לרופא >>

 

לעלון לצרכן >>

 

 

בכבוד רב,

 

מגר' מיכל וויקוביץ
רוקחת ממונה

 

  

 
כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©