דצמבר 2011

 

רוקח/ת נכבד/ה 

 

אנחנו מתכבדים להודיעך כי יצא עדכון עלון לתכשיר: 

 

Aricept Tablets 5mg-10mg
 

להודעת החברה >>

לעלון לרופא >>

לעלון לצרכן >> 


בכבוד רב,

 

רבקה  סלונים

רוקחת ממונה

פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ

 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©