עדכוני רישום  מופיעים במדור מיוחד בהמשך הניוזלטר.
כל העדכונים מתפרסמים גם באתר PharmaLine  במדור עדכוני רישום.
 
למדור עדכוני רישום >>

לעדכוני חברת ג'נזיים >>
 

 

 

 

 

לעדכוני חברת ג'נזיים לתכשירים:


® Renvela >>

 

לעלון לרופא Renvela®  2.4g powder for oral suspention >>

 

לעלון לצרכן >>

 

לעלון לרופא  Renvela®  800mg film-coated tablets >>

 

לעלון לצרכן >>

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©