אוקטובר 2011

 

רוקח/ת נכבד/ה 

 

אנו מבקשים להודיע על עדכון בעלון לצרכן של התכשיר 

 

C-13 Urea

 

להודעת החברה >>

לעלון לצרכן >> 

 


בכבוד רב,

 

רבקה סלונים 

רוקחת ממונה

אקסלנז ביוסיינס בע"מ

 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©