חדשות Pharmaline 28.10.11

  

כל העדכונים מתפרסמים גם באתר PharmaLine  במדור עדכוני רישום.
 
למדור עדכוני רישום >>

לעדכון חברת פייזר >>

 

 

 

עדכון חברת פייזר לתכשיר:

Arthrotec 50-75 Tablets >>

לעלון לרופא >>

לעלון לצרכן >>

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©