רוקח/ת נכבד/ה

 

הרינו להודיעכם כי העלונים לרופא ולצרכן של התכשיר עודכן:


Osmo Adalat

20mg, 30mg, 60mg


מכתב עלון לרופא >>


לעלון לרופא >>

מכתב עלון לצרכן >>

לעלון לצרכן >>

בברכה,

 

אילה שניידר הנדלסן

רוקחת ממונה

באייר ישראל בע"מ

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©