אוקטובר 2011

 

רוקח/ת נכבד/ה 

 

אנחנו מבקשים להביא לידיעתך כי אושרו לתכשירים 

 

Arthrotec 50-75 Tablets

 

החמרות בעלון לצרכן.

 

להודעת החברה >>

לעלון לרופא >>

לעלון לצרכן >>


בכבוד רב,

 

רבקה סלונים 

רוקחת ממונה

פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ

 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©