חדשות Pharmaline 12.10.11

 

  

כל העדכונים מתפרסמים גם באתר PharmaLine  במדור עדכוני רישום.
 
למדור עדכוני רישום >>

 
לעדכון חברת נובו נורדיסק >>
 

 

 

 

עדכון חברת נובו נורדיסק לתכשיר:

®Insulatard® Penfill  >>

לעלון לרופא >>

לעלון לצרכן >>

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©