חדשות Pharmaline 12.10.11

 

  

כל העדכונים מתפרסמים גם באתר PharmaLine  במדור עדכוני רישום.
 
למדור עדכוני רישום >>

לעדכוני חברת רפא >>
 

 

 

 

 

עדכון חברת רפא לתכשיר:

Oxycontin >>

לעלון לרופא >>

לעלון לצרכן >>

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©