חדשות Pharmaline 12.10.11

 

  

כל העדכונים מתפרסמים גם באתר PharmaLine  במדור עדכוני רישום.
 
למדור עדכוני רישום >>

לעדכוני חברת GSK >>
 

 

 

 

 

 

עדכוני חברת GSK לתכשירים:

 

Augmentin ES >>

לעלון לרופא >>

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©