אוקטובר 2011

 

רוקח/ת נכבד/ה

 

חברת GlaxoSmothklinenc מבקשת לעדכן כי העלון לרופא עודכן לתכשיר

 

Mencevax ACWY

להודעת החברה >>

לעלון לרופא >>


בכבוד רב,
 

חופית שוורץ 

רוקחת ממונה

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©