ספטמבר 2011

 

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 

אנו מתכבדים להודיעך כי יצא עדכון עלון לתכשיר Xalatan

 

 

להודעת החברה >>

לעלון לרופא >>

לעלון לצרכן >>

בכבוד רב,

 

ענת גולדבוים

רוקחת ממונה

 


 

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©