ספטמבר 2011

 

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 

אנו מתכבדים להודיעך כי יצא עדכון עלון לתכשיר Toviaz 4, 8mg.

 

להודעת החברה >>

 

לעלון לרופא >>


לעלון לצרכן >>

 

בכבוד רב,

 

ענת גולדבוים

רוקחת ממונה

 


 

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©