ספטמבר 2011

 

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 

ברצוננו להודיעך על עדכון בעלונים לרופא ולצרכן של 

 

 Dalacin C Capsules

 

150 מ"ג

300 מ"ג


להודעת החברה >>

 

לעלון לרופא >>

 

לעלון לצרכן >>

 

 

בכבוד רב,

 

רבקה סלונים

רוקחת ממונה

 


 

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©