אוגוסט 2011

 

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 

ברצוננו להודיעך על עדכונים לתכשיר:

 

 Geodon I.M

 

 

להודעת החברה >>

 

לעלון לרופא >>

 

 

בכבוד רב,

 

ענת גולדבוים 

רוקחת ממונה

 


 

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©