אוגוסט 2011

 

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 

אנו מתכבדים להודיעך כי יצא עדכון עלון לתכשיר Champix tablets 0.5, 1mg.

 


להודעת החברה >>

 

לעלון לרופא >>

לעלון לצרכן >> 

 

 

 

בכבוד רב,

 

ענת גולדבוים 

רוקחת ממונה

 


 

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©