אוגוסט 2011

 

רוקח/ת נכבד/ה,


מעבדות רפא בע"מ מבקשת להביא לידיעתכם כי ביולי 2011 עודכנו העלון לרופא והעלון לצרכן של התכשיר

 

 

 Dekinet Tablets

 

 להודעת החברה >>

 

לעלון לרופא >>

 

לעלון לצרכן >> 

 

 

בכבוד רב,

 

מגר' מיכל וויקוביץ
רוקחת ממונה

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sifrol

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©