יולי 2011

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 

חברת פייזר מבקשת להודיעך על עדכונים לתכשירים:

 

 

Depo Provera 150mg/ml; Provera 5mg,100mg

 

  

 להודעת החברה >>

 

 לעלון לרופא >>

 

בכבוד רב,

 

רבקה סלונים

רוקחת ממונה 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©