יולי 2011

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 

חברת פייזר שמחים להודיעך על עדכונים לתכשיר

 

 Zyvoxid

  

להודעת החברה >>

 

לעלון לרופא >>

 

לעלון לצרכן >>

 

 

 

בכבוד רב,

 

ענת גולדבוים

רוקחת ממונה 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©