יולי 2011

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 

 חבת GSK מבקשת לעדכן לגבי התכשיר

 

Nytol 

 

להודעת החברה >>

 

לעלון לצרכן >>

 

  

בכבוד רב

 

חופית שוורץ

רוקחת ממונה

 

  

 

 

 

 כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©