יוני 2011

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 

חברת ביואבניר שמחה להודיעך על תחילת שיווקו של ההחדש  

 

Alendrovenir

 

 

להודעת החברה >> 

 

לעלון לצרכן >>

 

 

בכבוד רב,

פיטר בלאו

רוקח ממונה

ביואבניר בע"מ

 

 

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©