חדשות Pharmaline 24/06/11

   
כל העדכונים מתפרסמים גם באתר PharmaLine  במדור עדכוני רישום.

 
למדור עדכוני רישום >>
 

לעדכוני חברת אלי לילי >>  

 

 

 

    

 

עדכוני חברת אלי לילי לתכשירים:


Zyprexa >>

 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©