יוני 2011

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 

חברת טבע מודיעה על השקת תכשיר חדש  

 

Risedronate Teva

 

 

להודעת החברה >>

 

 

בכבוד רב,

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

עסק הגנריקה

 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©