יוני 2011

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 

 Remicade

 

חברת  שרינג פלאו ישראל מבקשת ליידע על עדכון העלונים לרופא ולצרכן של התכשיר שבנדון.

 

 

להודעת החברה >>

 

 

העלונים נשלחו למשרד-הבריאות לצורך פרסומם במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות.

ניתן לקבלם מודפסים על ידי פנייה לחברת שרינג פלאו בטלפון 09-9533333.

 

 

 

בברכה,

אילנה וייל

רוקחת ממונה

 

 

 

 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©