מרץ 2011

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 

הפסקת ייצור ושיווק לצמיתות

 

 Solution Babic 100ML

 

להודעת החברה >>

  

 

 

בכבוד רב,

 

יחידת OTC ומוצרי צריכה

טבע ישראל

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©