מרץ 2011

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 

 חברת MSD  מבקשת להודיע על העדכונים הבאים לתכשיר ®GARDASIL

  

 

להודעת החברה >>

  

 

העלון המעודכן כפי שאושר ע"י משרד-הבריאות נשלח למשרד-הבריאות לצורך פרסומו במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד-הבריאות. ניתן לקבלו מודפס על ידי פנייה לחברת MSD בטלפון:

9533333-09

 

 

בברכה,

דורית מאורי

רוקחת ממונה

MSD ישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©