מרץ 2011

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 


הנדון: הודעה על הפסקת שווק זמנית של התכשיר Adrenaline Amp
    

להודעת החברה >>


בכבוד רב,
עסק הגנריקה
טבע ישראל
טלפון:09-8639854
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©