מרץ 2011

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 

 

Betaferon בטאפרון
Powder for solution for injection


הרינו להודיעכם שהעלון לצרכן של התכשיר עודכן. העלון המעודכן כולל גם נספח חדש "הנחיות להזרקה עצמית".

 

Betaferon >>


לעלון לצרכן >>


לנספח הנחיות להזרקה עצמית  >>


 

העלון מפורסם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לחברת באייר ישראל, רח' החרש 36 הוד השרון, טלפון: 09-7626700

 

בברכה,אילה שניידר הנדלסמן

רוקחת ממונה

 

 כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©