פברואר 2011

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 

 

 

חברת MSD מבקשת להודיע על העדכונים הבאים לתכשיר:

 

 Arcoxia

 

 

להודעת החברה >>

 

 

 

העלונים נשלחו למשרד-הבריאות לצורך פרסומם במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות. ניתן לקבלם מודפסים על ידי פנייה לחברת MSD בטלפון:

9533333-09

 

 

בברכה,

דורית מאורי

רוקחת ממונה

MSD ישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©