אוקטובר 2010

 

רוקח/ת נכבד/ה,

רופא/ה נכבד/ה,

 

 

הנדון: החמרות בעלון לצרכן 

 

DiclorenGel


הרכב: Diclofenac Sodium 1%.  

   

הרינו להודיעכם כי חל עדכון בעלון לצרכן של התכשיר שבנדון, המאושר להתוויה:                                                      

                                                         

 

להודעת החברה >> 

 

 

העלון מפורסם במלואו במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לבעל הרישום, חברת תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ, קיבוץ מעברות 40230,

טלפון: 074-7141147.

 

בברכה,

 

אילנה שוויגמן-לוי

רוקחת ממונה

 

 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©