אגוסט 2010

 

רוקח/ת נכבד/ה,

 

הרינו להודיעך על עדכון העלון לרופא ו/או העלון לצרכן של התכשירים המפורטים בהמשך.

 

אנדרוקור   Androcur 10

 

להודעת החברה >>

 

 

לעלון לרופא >>

 

 

לעלון לצרכן >>

 

 

אנדרקור   Androcur 50

 

להודעת החברה >>

 

 

לעלון לרופא >>

 

 

מליאן   Meliane   /   לודן    Lodene

 

 

להודעת החברה >>

 

 

לעלון לרופא Lodene >>

 

 

לעלון לרופא Meliane  >>

 

 

העלונים לרופא ולצרכן מפורסמים במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתן לקבלם מודפס ע"י פניה לחברת באייר ישראל, רח' החרש 36 הוד השרון,

טלפון: 09-7626700.

 

 

בברכה,

אילה שניידר הנדלסמן

רוקחת ממונה

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©