אגוסט 2010

 

לכבוד,

בתי המרקחת

 

הנדון: עדכון  - תכשירים מקבוצת לפידות

 

אנו מבקשים להביא לידיעתכם על שינויים שנערכו בתכשירים הבאים מקבוצת לפידות.

 

להודעת החברה >>

 

 

Picolax  לעלון לרופא >>

 

Picolax  לעלון לצרכן >>

 

 

העלונים המעודכנים מפורסמים באתר האינטרנט של משרד הבריאות וניתן לקבלם על ידי פניה לקבוצת לפידות בטל 04-6309549

 

 

 

בברכה,

 

דר' דניאל כץ                                           טליה בן דוד

רוקח ממונה                                           רוקחת ממונה

פרינג פרמצויטיקלס בע"מ                       לוכסמבורג תרופות בע"מ

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©