‏יוני 2010

 


רוקח/ת נכבד/ה
רופא/ה נכבד/ה,

         

הנדון: עדכון עלונים לצרכן ולרופא עבור התכשירים Ixel 25mg, Ixel 50mg

 

אנו מבקשים להודיע על עדכון בעלונים לצרכן ולרופא של התכשירים Ixel 25mg,Ixel 50mg (איקסל).

 

 

להודעת החברה >>


 

העלונים לצרכן ולרופא מפורסמים במלואם במאגר האינטרנט של משה"ב וכן ניתן לקבלם מודפסים ע"י פנייה לבעל הרישום, חברת מדיליין בע"מ, ת.ד 531, יקנעם, טל.

9590131-04.

 

 

בברכה
גלי קיסר
רוקחת רישום-מדיליין

 

 

 

  

 

  

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©