מאי 2010


 

 

 

 

רופא/ה נכבד/ה,
רוקח/ת נכבד/ה,

  

אבוט לבורטוריז ס.א. מתכבדת להודיעכם כי העלון של התכשיר הבא עודכן.
בהודעה זו מצוינים סעיפים בהם נעשה שינוי אשר מהווה החמרה. עדכונים נוספים ואחרים אשר אינם מהווים החמרה לא כלולים בהודעה זו.

 

 

להודעת החברה >>

 

לעלון לצרכן >>

 

העלונים המעודכנים לרופא ולצרכן מפורסמים במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתן לקבלם מודפסים על ידי פניה לבעל הרישום, אבוט לבורטוריז ס.א. קריית עתידים בניין 4, ת.ד. 58099 תל אביב או בטלפון 7691037-03.

 


 

בברכה,

דורית מאורי
רוקחת ממונה

 

   

 

 

 

 

  

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©