אפריל 2010

 


רוקח/ת נכבד/ה

 

 


הנדון: עדכון עלון לרופא  Cefotaxime Sodium for Injection 1000 mg


אנו מבקשים להודיע על עדכון בעלון לרופא של התכשיר שבנדון.

 

 

להודעת החברה >>

 


העלון לרופא מפורסם במלואו במאגר התרופות באתר האינטרנט של משרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס ע"י פנייה ל:

חברת פרופארם בע"מ
ת.ד. 4046 זיכרון יעקב 30900
טלפון: 04-6294242


בכבוד רב,

רבקה סלונים
רוקחת ממונה

 

 

 

 

 
 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©