מרץ 2010

 

לכבוד,
בתי המרקחת


הנדון: עדכון  - תכשירים מקבוצת לפידות


אנו מבקשים להביא לידיעתכם על שינויים שנערכו בתכשירים הבאים מקבוצת לפידות.

 

 

להודעת החברה >>

 

 

לעלון לרופא  Glucose >>

 

לעלון לצרכן Pentasa >>

 

לעלון לצרכן Norprolac >>

 

 

העלונים המעודכנים מפורסמים באתר האינטרנט של משרד הבריאות וניתן לקבלם על ידי פניה לקבוצת לפידות בטל': 6309549 -04.

 

 

 

בברכה,


דר' דניאל כץ                                            טליה בן דוד
רוקח ממונה                                             רוקחת ממונה
פרינג פרמצויטיקלס בע"מ                        לוכסמבורג תרופות בע"מ  

 

 

 
 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©