מרץ 2010


רוקח/ת נכבד/ה,
רופא/ה נכבד/ה,הנדון: עדכון העלון לצרכן

 

 טופיתרים טבליות    Topitrim Tablets

 

הרכב:      Topiramate קיים במינונים 

 

25, 50, 100, & 200 mg

 

 

הרינו להודיעכם כי חל עדכון בעלון לצרכן של התכשיר שבנדון.

 

להודעת החברה >>

 

לעלון לצרכן >>


 

העלון מפורסם במלואו במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לבעל הרישום, חברת תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ, קיבוץ מעברות 40230, טלפון: 8996776-09.

 

 

בברכה,


אילנה שוויגמן-לוי
רוקחת ממונה
תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ
 

 

 

 
 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©