פברואר 2010

 

Swiss Relief Dual Release

75mg Diclofenac Sodium Capsules

 

 רוקח/ת נכבד/ה,

 

חברת פארמהסוויס ישראל שמחה לבשר על רישום התכשיר Swiss relief Dual Release 75mg  בישראל.

 

 

להודעת החברה >>

 

 

לעלון לצרכן >>

 

 

לעלון לרופא >>

 

 

העלון לרופא/לצרכן מפורסם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס על ידי פנייה לבעל הרישום, פארמהסוויס ישראל בע"מ בית הפעמון, התע"ש 20 ת.ד. 97, כפר סבא 44425 טל: 7903100-09

 

 

בברכה,
דר' קרין שוורץ
רוקחת ממונה

 

 

 

 
 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©