מרץ 2010


רוקח/ת נכבד/ה,
רופא/ה נכבד/ה,הנדון: עדכון העלון לצרכן  

 

דיאתרים קפסולות    Diatrim Capsules

 

הרכב:      Diacerein 50 mg

 

הרינו להודיעכם כי חל עדכון בעלון לצרכן  של התכשיר שבנדון, המאושר להתוויה:
  Symptomatic treatment of functional symptoms of osteoarthritis

 

 

להודעת החברה >>

 

לעלון לצרכן >>

 

 

העלון מפורסם במלואו במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לבעל הרישום, חברת תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ, קיבוץ מעברות 40230, טלפון: 8996776-09.

 

 

בברכה,


אילנה שוויגמן-לוי
רוקחת ממונה
תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ
 

 

 

 
 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©