ינואר 2010


רופא/ה נכבד/ה,
רוקח/ת נכבד/ה,

 

הנדון: עדכון הכיתוב על גבי האריזה והעלון לצרכן

 

 Tussophedrine NF Syrup


הרכב: כל 5 מ"ל מכילים:
Dextromethorphan Hydrobromide        5mg
Ephedrine HCl        6mg
Sodium benzoate     20mg
Potassium guaiacolsulphonate   120mg


הרינו להודיעכם כי חל עדכון בעלון לצרכן ובכיתוב על גבי האריזה של התכשיר שבנדון, אשר מאושר ע"י משרד הבריאות להתוויה: Relief of cough.

 

מהות העדכון:

1. הוספת הגבלות שימוש בהתאם לחוזר משרד הבריאות "תרופות נגד צינון ו/או תרופות נגד שיעול - במתן דרך הפה - הגבלות בתנאי השיווק" מתאריך 2 באוגוסט 2009:

     -    איסור שימוש בילדים מתחת לגיל שנה.
     -    הסרת המינונים לילדים מתחת לגיל 6 שנים (עקב הגבלת השימוש למרשם רופא בלבד עבור ילדים מגיל שנה עד גיל 6 שנים).  
 
2. הוספת הנחיה לשטיפת כוסית המדידה לאחר השימוש.

 

3. סידור המרכיבים הבלתי פעילים בסדר יורד, וכן הסרת כפילות ביחס לכמות הסוכרוז.


העלון מפורסם במלואו במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לבעל הרישום, חברת תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ, קיבוץ מעברות 40230, טלפון: 8996776-09.


בברכה,


אילנה שוויגמן-לוי
רוקחת ממונה
תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ
 

 

לעלון לצרכן >>       

 

 

 

 

 
 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©