ינואר 2010


רופא/ה נכבד/ה,
רוקח/ת נכבד/ה,

 

הנדון: עדכון העלון לצרכן והכיתוב על-גבי האריזה

             Histafed Expectorant Syrup
   
הרכב:

כל 5 מ"ל מכילים:


Triprolidine HCl      1.25mg
Pseudoephedrine HCl         30mg
Guaiphenesin       100mg
 

 


הרינו להודיעכם כי חל עדכון בעלון לצרכן ובכיתוב על גבי האריזה של התכשיר שבנדון, אשר מאושר ע"י משרד הבריאות להתוויה:


Histafed Expectorant is a proven combination for providing an effective antiallergic action, decongestion with an added expectorant effect

מהות העדכון:

 

1. הגבלות שימוש בהתאם לחוזר משרד הבריאות "תרופות נגד צינון ו/או תרופות נגד שיעול - במתן דרך הפה הגבלות בתנאי השיווק" מתאריך 2 באוגוסט 2009:

     -    הוספת הגיל המינימלי (שנתיים) בו ניתן להשתמש בתכשיר ע"פ מרשם רופא.

     -    הדגשת המשפט המתייחס לאיסור שימוש בילדים מתחת לגיל שנתיים, וכן הוספת איסור זה לפסקה "מתי אין להשתמש בתכשיר ?".

 

2. סידור המרכיבים הבלתי פעילים בסדר יורד.

 

3. התייחסות לתכולת סוכרוז ב-5 מ"ל סירופ וכן הוספת תכולת נתרן.


העלון מפורסם במלואו במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לבעל הרישום, חברת תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ, קיבוץ מעברות 40230, טלפון:8996776-09.

 

בברכה,


אילנה שוויגמן-לוי
רוקחת ממונה
תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ
 

 

לעלון לצרכן >>       


 

 

 

 

 
 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©