דצמבר 2009

 

ברצוננו להביא לידיעתכם על אישורו לשיווק של התכשיר:

 

OXALIPLATIN "EBEWE" 150 mg

Powder for Solution for Infusion


הרכב וחוזק:
 One vial with lyophilized powder contains 150 mg Oxaliplatin                                  
One ml of reconstituted solution contains 5 mg Oxaliplatin as active ingredient

       

התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:
Oxaliplatin in combination with 5-fluorouracil (5-FU) and folinic acid (FA) is indicated for:

              
• Adjuvant treatment of stage III (Duke's C) colon cancer after complete
Resection of primary tumor
• Treatment of metastatic colorectal cancer
                  

העלון לרופא/לצרכן מפורסם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתן לקבלו מודפס על ידי פניה לבעל הרישום: פארמלוג'יק בע"מ, ת.ד. 3838, פתח-תקוה 49130.

 

ניתן לרכוש את התכשיר בחברת סלא בע"מ - מק"ט התכשיר בחברת סלא 25594

 

 

 


בכבוד רב,

 

פרידה שוד
רוקחת ממונה

 

לעלון לרופא >> 

 

 

 


 

 
 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©