דצמבר 2009


רוקח/ת נכבד/ה,
רופא/ה נכבד/ה,


הנדון: עדכון האריזה ועלון לצרכן סינופד טבליות / סירופ
 

הרכב טבליות:                                
Pseudoephedrine Hydrochloride 60mg/tablet 

הרכב סירופ:
Pseudoephedrine Hydrochloride 30mg/5ml

 

הרינו להודיעכם כי חל עדכון בעלון לצרכן ובאריזה של התכשירים שבנדון, אשר מאושרים ע"י משרד הבריאות להתוויה

 

Symptomatic treatment of nasal congestion

 to relief Eustachian tube congestion

 

מהות העדכון:

1. תוספת אריזה חדשה המכילה 10 טבליות. אריזה זו לא תחייב מרשם רופא לצורך ניפוק.
2. ניפוק אריזת סינופד המכילה 20 טבליות מחייב מרשם רופא, על כן חומרי האריזה עודכנו בהתאם.
3. הסרת מינון חצי טבליה לילדים בגילאי 6-12 שנים, ולכן תיקון ההמלצה לנטילת סירופ מתחת לגיל 12 שנים. (במקום מגיל 6)
4. אזכור כמויות סוכרוז ונתרן תחת מרכיבי הסירופ.
5. בהתאם לחוזר משרד הבריאות בנושא "תרופות נגד צינון ו/אן תרופות נגד שיעול" מתאריך 2 באוגוסט 2009:
- הסרת המינונים לילדים מתחת לגיל 6 שנים.
- הוספת המשפט "ילדים עד גיל 6 שנים: מינון יקבע ע"פ הנחיית הרופא".
- הוספת המשפט "תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות מתחת לגיל שנה".

העלון מפורסם במלואו במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לבעל הרישום, חברת תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ, קיבוץ מעברות 40230, טלפון: 8997667-09.

 

בברכה,

 

אילנה שוויגמן-לוי
רוקחת ממונה
תרימה, תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ
 

לעלון לצרכן סינופד - 10 טבליות/סירופ >>

 

לעלון לצרכן סינופד - 20 טבליות >>
 

 

 

 
 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©